El blog de Jaume Alonso-Cuevillas: 21/11/10 - 28/11/10

dissabte, 27 de novembre de 2010

Decret sobre l'oficina judicial a Catalunya

Adjunto l'enllaç al Decret del Govern regulador de l'estructura i organització de l'oficina judicial a Catalunya, publicat al DOGC de 26 de novembre de 2010.

Sorprén, òbviament, la seva aprovació i publicació en vigília electoral. Les excessivament burocràtiques previsions quedaran en no res si no es produeixen les corresponents dotacions de recursos humans i materials. Els efectes pràctics del Decret són doncs, avui per avui, una absoluta incertesa. Tot i que he defensat públicament la necessitat d'avançar cap un model organitzatiu més racionalitzat, segueixo alertant contra el risc d'una excessiva burocratització. És cert que hi han molts actes processals que es repeteixen de forma mimètica, però l'administració de justícia no pot ser reduïda a un conjunt de "models normalitzats". És aviat per dir res i caldrà veure cóm es desenvolupa tot plegat, però sense perdre de vista que una bona ide pot acabar sent desastrosa si s'executa de forma inadequada.

Decret 169/2010, 16 de novembre, sobre estructura i organització de l'oficina judicial a Catalunya.