El blog de Jaume Alonso-Cuevillas: 18/03/12 - 25/03/12

dilluns, 19 de març de 2012

Reglament de la Llei d'Accés

Adjunto el link al Reglament de la Llei d'Accés, publicat al BOE del dijous 16. Tres apunts d'urgència: El reglament es limita a desenvolupar la Llei en matèria de formació, pràctiques i prova d'avaluació. Com que es tracta d'un reglament (concretament, un Reial Decret) no modifica la Llei i, per tant, no estableix cap norma transitòria (possible exempció dels Llicenciats) que forçosament hauria de regular-se per norma amb rang de Llei. Com a curiositat, el reglament disposa (a la seva Disposició Final tercera) que "El presente real decreto entrará en vigor el mismo día que la Ley 34/2006, de 30 de octubre", és a dir, fa més de quatre mesos (e 31 d'octubre de 2011).